Cine poate deveni membru C.A.R. S.L.I.?

Poate deveni membru asociat al C.A.R. S.L.I. orice angajat din învățământ, membru al unuia dintre sindicatele:  S.L.I. Zona Balş, S.L.I. Zona Caracal, S.L.I. Dunărean Corabia, S.L.I. Dascălul Slatina. 

 

Cum pot deveni membru C.A.R. S.L.I.?

Completaţi cererea de înscriere şi acordul de reţinere a cotizaţiei pe statul de plată.

Formularele pot fi descărcate din secţiunea Descarca a paginii de Internet a sindicatului (http://www.slidcorabia.ro), pot fi obţinute de la sediul organizaţiei sindicale din care faceţi parte sau de la liderul de sindicat din unitatea şcolară.

Formularele completate se transmit în original la organizaţia sindicală. Există posibilitatea înaintării acestora, lunar, prin intermediul liderilor grupelor sindicale din şcoli.

Dacă sunteţi membru al unei alte case de ajutor reciproc, puteţi păstra toate drepturile prin retragerea fondului social şi depunerea lui la C.A.R. S.L.I..

Cotizaţia lunară este cuprinsă, în funcţie de opţiunea fiecărui membru, între 20 şi 1.000 lei. La înscriere se achită suma de 20 lei reprezentând taxa de înscriere.

 

Forme de împrumut 

Se pot împrumuta sume reprezentând de 3 ori fondul social personal acumulat, dar nu mai mult de 21.000 lei, la o dobândă deosebit de avantajoasă, fără ca restituirea să reprezinte o povară.

Fondul maxim de 7.000 lei nu poate fi depus o singură dată.

Membrii asociaţi pot depune cotizaţii şi după atingerea plafonului maxim pentru fondul social. Aceştia pot cere oricând restituirea sumelor ce depăşesc obligaţia statutară. 

Restituirea împrumutului se poate face într-o perioadă de 12, 18 sau 24 luni.

Rata dobânzii percepute pentru această formă de împrumut este:

- 5% pentru împrumuturile rambursate în 12 luni;

- 7% pentru împrumuturile rambursate în 18 luni;

- 9% pentru împrumuturile rambursate în 24 luni.

 

Rezolvarea cererii de acordarea împrumutului se face, în termen de maxim 30 de zile de la data şi în ordinea cronologică a depunerii acesteia, în funcţie de disponibilităţile financiare ale C.A.R..

 

Cum accesăm un împrumut?

A. Condiţii

Împrumuturile pot fi accesate numai de membrii C.A.R. S.L.I..

Stagiul minim de cotizare este de 3 luni.

Membrii care îşi transferă fondul social de la o altă casă de ajutor reciproc pot accesa un împrumut la 1 lună după înscriere.

 

B. Ce trebuie să faceţi pentru a accesa un împrumut?

1. Decideţi asupra sumei pe care aveţi posibilitatea şi/sau doriţi să o împrumutaţi (plafonul maxim este de 3 ori fondul social, dar nu mai mult de 21.000 lei/an).

 

2. Completaţi următoarele documente:

- cererea de împrumut;

- acordul privind reţinerile pe statul de plată;

- adeverinţa de venit de la unitatea şcolară;

- adeverinţe de girant (dacă este cazul).

Formularele pot fi descărcate din secţiunea Descarca a pagini de Internet a sindicatului (http://slidcorabia.ro), pot fi obţinute de la sediul organizaţiei sindicale din care faceţi parte sau de la liderul de sindicat din unitatea şcolară.

 

3. Transmiteţi formularele completate, în original, organizaţiei sindicale. 

Există posibilitatea înaintării acestora, lunar, prin intermediul liderilor sindicatelor de zonă.

 

4. Verificaţi telefonic sau personal dacă:

- formularele au fost completate corect;

- îndepliniţi condiţiile pentru acordarea împrumutului;

- ziua când sunteţi planificat pentru semnarea contractului de împrumut şi ridicarea banilor. 

 

C. Obţinerea împrumutului

În ziua în care aţi fost planificat, semnaţi contractul de împrumut în faţa mandatarului C.A.R. şi ridicaţi suma solicitată.

Prezenţa dvs. la sediul C.A.R. a S.L.I. NU este necesară pentru semnarea contractului şi ridicarea sumei solicitate. Suma împrumutată de C.A.R. vă poate fi virată direct pe cardul de salarii.