SINDICATUL LIBER AL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI DUNĂREAN CORABIA (S.L.I.D) este organizaţie sindicală de ramură care reunește, pe baza liberului consimţământ, persoanele si grupele sindicale membre din unităţile de învăţământ din judeţul Olt, Zona Corabia.

 

S.L.I.D. este organizație sindicală afiliată la Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (F.S.L.I.).

 

Obiectivele S.L.I.D. sunt următoarele:

a) promovează si apără drepturile, interesele profesionale, economice, sociale, culturale, etc. ale membrilor din grupele membre prevăzute de legislaţia în vigoare, de convenţiile interne si internaţionale si de contractele colective de muncă;

b) acţionează ca factor activ al modernizării învăţământului, în concordanţă cu obiectivele integrării europene a României;

c) militează pentru cresterea calităţii si eficienţei actului educativ, pentru îmbunătăţirea pregătirii profesionale a cadrelor didactice si a celorlalţi angajaţi din învăţământ si pentru îmbunătăţirea continuă a standardului de muncă si de viaţă al acestora;

d) asigură asistenţă juridică grupelor sindicale membre;

e) luptă pentru menţinerea locurilor de muncă ale membrilor săi de sindicat, a drepturilor legate de muncă si protecţia muncii, a asistenţei si protecţiei sociale;

f) se implică în discutarea si elaborarea tuturor actelor normative privitoare la învăţământ, în general, si la salariaţii din învăţământ, în special;

g) conlucrează cu organizaţii sindicale judeţene, naţionale si internaţionale.

 

Membru al S.L.I.D. poate deveni orice persoană angajată într-o unitate de învăţământ, pe baza liberului consimţământ, care recunoaște și respectă Statutul S.L.I.D.

 

Adeziunea la S.L.I.D. se solicită în scris, prin cerere de adeziune, semnată de solicitant, potrivit statutului S.L.I.D.